بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت دارای ضربان سنج قلب مچی آل بلک

بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت با سایز متوسط مناسب برای دور مچ های 14 تا 24 سانتیمتر و قابل استفاده برای ساعت های اسپارتان اسپرت با ضربان سنج قلب مچی بوده و دارای پین ها برای نصب آسان است.

وزن بند حدود 25 گرم بوده و در برابر آب مقاوم است. این بندها به راحتی تمیز می شود.
قابل استفاده برای سونتو 7، سونتو 9، سونتو 9 بارو

 

بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت آل بلک دارای ضربان سنج قلب مچی

 

خرید بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت آل بلک
دارای ضربان سنج قلب مچی