بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت سفید

این بند سیلیکونی و راحت فقط برای مدل های دارای بلت سری اسپارتان اسپرت بوده و بسته این مدل همراه با بند و پین است

 

بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت سفید

 

خرید بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت سفید