بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت سفید

این بند سیلیکونی و راحت فقط برای مدل های دارای بلت سری اسپارتان اسپرت بوده و بسته این مدل همراه با بند و پین است

قابل استفاده برای سونتو 7، سونتو 9، سونتو 9 بارو، کور کرش

بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت سفید

 

خرید بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت سفید