بند ساعت سونتو اسنشیال

بند برزنتی ساعت سونتو اسنشیال، برای همه مدل های این سری قابل استفاده است.
این بند مناسب برای دور مچ های 13 تا 22 سانتیمتر است.

بندهای لاکچری اسنشیال برای ساعت های سونتو سری های تراورز و تراورز آلفا و همچنین ساعت های سونتو کور سری کرش قابل استفاده هستند.
عرض این بندها 24 میلیمتر و مشابه عرض ساعت های سونتو سری های اسپارتان اسپرت بدون/با ضربان سنج قلب مچی، اسپارتان اسپرت بارو و سونتو 9 است.

  • شما می توانید بسادگی بند را توسط دو عدد پیچ گوشتی سرتخت کوچک، بند ساعت را تعویض نمائید
  • این همراه با پین و پیچ ارائه شده

بند برزنتی ساعت سونتو اسنشیال همراه با پایه

خرید بند برزنتی ساعت سونتو اسنشیال