بند ساعت سونتو امبیت 3 ورتیکال مشکی

این بند فقط مناسب برای استفاده با ساعت سونتو امبیت 3 ورتیکال است و قابل استفاده برای سایر مدل های امبیت، امبیت 2 و امبیت 3 نیست.

این بند برای ساعت سونتو تراورز، تراورز آلفاف کور کرش قابل استفاده است

بند ساعت سونتو امبیت 3 ورتیکال مشکی

خرید بند ساعت سونتو امبیت 3 ورتیکال